Chính sách thương mại Matxi Corp 2020

  1. Chiết khấu trực tiếp
  2. Chiết khấu lợi nhuận phân phối
  3. Chia sẽ lợi nhuận doanh số hàng năm
  4. Chế độ phúc lợi: sức khỏe, sinh nhật, hiếu hỷ
  5. Chế độ du lịch
  6. Chính sách thưởng xe
  7. Chính sách thưởng nhà
  8. Ưu đãi mua cổ phiếu tập đoàn
  9. Các chương trình khuyến mãi, thưởng luôn được cập nhật từng tháng